دنیای شیرین من و دخترم
مخاطبان: مادرانِ دانش آموزان دبستان و متوسطه ی 1، مجتمع دخترانه ی روشنگر غرب

جلسه اول- تاریخ: 1394/11/07

دانلود فایل صوتی   54 دقیقه مباحث مطرح شده: اصول ارتباط با فرزندان نوجوان؛ شنونده ی خوبی باشیم و دخترانمان را لبریز از محبت کنیم.
دوره ی نوجوانی نیازمند گفتگوهای توجه طلبانه است.

 


 


جلسه دوم - تاریخ: 1394/11/15

دانلود فایل صوتی   65 دقیقه مباحث مطرح شده: اهمیت گفتگو ارتباطِ صمیمانه و پیوند عاطفی در خانواده
جایگاه ایجاد احساس امنیت برای فرزندان
برقراری نظام تربیتی بر اساس تشویق و توجه مثبت        
             

 


 


جلسه سوم - تاریخ: 1394/11/29

دانلود فایل صوتی   88 دقیقه مباحث مطرح شده: اهمیت ایستادگی، مقاوت و فعال بودن در تربیت.
تعریف معنای هیجان محوری و مسئله محوری در برخورد با مشکلات.
ویژگی های اثر بخش بودن یک گفتگو؛ سه مورد مهم: ...
اثر مثبت والدینِ همراه و قدرتمند در تربیت.
 

 


 


جلسه چهارم - تاریخ: 1394/12/06

دانلود فایل صوتی   73 دقیقه مباحث مطرح شده: نقش شادابی جسم و روحِ مادر در جایگاهِ تربیتی او.
انواع حیا که دختران باید از مادران بیاموزند: 1. حیای مشی، 2. حیای گفتار، 3. حیای مجالست و ...
اهمیت جنس دل مشغولی ها!
نقلی مهم در باره ی یک شاهکار تربیتی! آسمانی کردن دلِ فرزندان!
1. مهارت انعکاس محتوا
 

 


 


جلسه پنجم - تاریخ: 1394/12/13

دانلود فایل صوتی   85 دقیقه مباحث مطرح شده: 2. مهارتِ انعکاس احساسات
3. مهارت تلفیق روش انعکاس احساسات و انعکاس محتوا

اهمیت آموزش حریم شخصی در سنین ابتدایی.

 


 


جلسه ششم - تاریخ: 1394/12/20

دانلود فایل صوتی   67 دقیقه مباحث مطرح شده: 5. مهارت بعد و اهمیت انتقال احساس و کسب مهارت های انتقال آن
6. بررسی شیوه های دیداری، شنیداری و احساسی و جایگاه آن در ارتباطات


 

جلسه هفتم - تاریخ: 1395/11/14

دانلود فایل صوتی    88 دقیقه مباحث مطرح شده:
لذت از گفت و گو، تبادل اطلاعات، برانگیختن مخاطب به صحبت بیشتر، نتیجه گرفتن از بحث بدون اینکه به تنش بیانجامد، موثر بودن زبان شیرین و توصیف کننده.
با استفاده از این مهارت ها می توانیم به عزیزانمان کمک کنیم تا دیدگاه واقع بینانه تری داشته باشند.
مرور آن چه تا اینجا بحث شده است.
7. جملات جهت دهنده
عوض کردن مدل گفت و گو با کار کردن روی عزت نفس بچه ها (جملات مثبتی که به توانمندی های گذشته ی آنها و تلاششان بها داده شود)


 


جلسه هشتم - تاریخ: 1395/11/21

دانلود فایل صوتی   95 دقیقه مباحث مطرح شده: 8. هشتمین مهارت گفت و گو، مهارت استفاده از سوال باز و سوال بسته
سوال باز این امکان را می دهد که مخاطب هر چه دوست دار تعریف کند ولی در سوال بسته آنچه ما می خواهیم پاسخ داده می شود
تشویق مخاطب برای طرح مشکلات، کمک به واضح تر سخن گفتن مخاطب، درک بهتر از موقعیت فرد مقابل
9. مهارت نهم خود آشکار سازی است.
شریک کردن مخاطب در اطلاعات شخصی، تجربه ها، نگرش ها و احساسات؛ گفتن خبری در باری خود که به مشکل مخاطب مربوط است.
             
دانلود جزوه ی پیشنهاد شده جهت مطالعه


 

جلسه نهم - تاریخ: 1395/11/28

دانلود فایل صوتی    87 دقیقه مباحث مطرح شده: 10. دهمین مهارت ارائه ی اطلاعات است.
زمانی این اطلاعات داده می شود که مخاطب طالب دریافت اطلاعات باشد.
ارائه ی اطلاعات شامل ارتباط کلامی با مخاطب در مورد داده ها یا حقایق مربوط به افراد، فعالیت ها، وقایع، منابع، گزینه ها، نتایج و روش هاست.
11. تفسیر؛ نوعی مداخله است که از معنای ظاهری مطالب گفته شده فراتر می رود و مخاطب تشویق می شود که جور دیگری به داستان نگاه کند.
تفسیر خودفهمی، تنظیم هدف و آشکارسازی را ارتقا می دهد.
مهارت فعالی است برای انتقال معنایی متفاوت که ما چنین معنایی را از مفهوم تلویحی گفته های مخاطب استخراج می کنیم.


 

جلسه دهم - تاریخ: 1395/12/5

دانلود فایل صوتی   81 دقیقه مباحث مطرح شده: تاثیر امرو نهی نکردن به اعضای خانواده و تاثیر ارائه ی بحث به صورت پیشنهاد
12. خلاصه کردن؛ تا این مرحله خیلی حرفها زده شده، گزینش و وصل کردن عبارت های پراکنده تکلیف را روشن می کند.
13. تمرکز و پیگیری
مهارت تمرکز رابطه را بهتر می کند و فضای گفت و گو را ارتقا می بخشد. شرایط را صمیمانه تر به نتیجه نزدیک تر می کند.
اهمیت پیگیری با تماس چشمی (تماس چشمی عبوری یا مستقیم)
اهمیت زبان بدن که در قدرت انتقال موثر است.
اهمیت لحن گفتار.
پیگیری موثر و پرهیز از شتابزدگی.


 

جلسه یازدهم - تاریخ: 1395/12/19

دانلود فایل صوتی   92 دقیقه مباحث مطرح شده: 14. مهارت قاب گیری و شکل دهی مجدد
آدم ها وقتی اتفاقاتی که برایشان افتاده را تحلیل می کنند معمولا قاب هایی در ذهنشان دارند که اتفاقات را بر اساس آن ها تحلیل می کنند.
در هنگام صحبت با دیگران سعی کنیم قاب نویی را برای تحلیل به آنها ارائه دهیم.
15. مهارت رودرویی و مواجهه
در چه مواردی از مواجهه استفاده می شود؟
1- مخاطب از ابراز نکته ی اساسی که باعث مشکل او شده خودداری کند.
2- فرد با تخیلش پیش می رود.
3- جایی که ضد و نقیض صورت می گیرد.
4- فرد نمی تواند پیامد رفتارش را تشخیص دهد.
5-تا حد زیادی متوجه گذشته باشد.
6-رفتارهای کلامی و غیر کلامی منطبق نباشد.
7-عقب می نشیند یا خشم و هیجان نسبت به ما نشان می دهد.
8-اگر فردی داستان را مدام تکرار کرد.
توضیحی پیرامونِ تقسیم بندی آقای هاتفیلد راجع به عشق (دلسوزانه و شهوانی)
دیدگاه فرهنگ روایی شیعه در مورد عشق
نظرات مدعیان عرفان راجع به رسیدن به عشق حقیقی
مدیریت دلبستگی های نوجوانان، پیش از این که آنها در مرحله آسیب و سقوط قرار بگیرند.


 

جلسه دوازدهم - تاریخ: 1396/1/17

دانلود فایل صوتی    96 دقیقه مباحث مطرح شده: 16. مهارت مبارزه با باورهای خود تخریب
گاهی با باورهای نامعقول و خودمحورانه نظام زندگی بهم می ریزد، باور به باید و نباید های غلط؛ داشتن عقاید نامعقول و غیر منطقی
باید ببینم چه باورهایی داریم که به ما و زندگی ما آسیب می زند و فرزندم چه باور های اشتباهی دارد.
17. بررسی راه حل ها و کشف گزینه ها
-راه حل های فرد را در خلال پرسش و پاسخ ها فهرست می کنیم و تشویق می کنیم تا نه تنها با دقت نتایج مثبت و منفی هر راه حل را توضیح دهد بلکه احساساتش را هم به هر کدام از راه ها بیان کند.
آشنایی با روش بارش افکار


 

جلسه سیزدهم - تاریخ: 1396/1/24

دانلود فایل صوتی    83 دقیقه مباحث مطرح شده: 18. اقدامات تسهیلی: گاهی اوقات لازم است تا در میانه ی گفت و گو کارهایی انجام دهیم تا روال بحث به سمت تنش یا مشکل پیش نرود، بلکه فضای آرامش بخشی حاصل شود.
اقدامات تسهیلی ممکن است گفتاری
یا عملی باشد.
19. ساختار بخشیدن به اطلاعات و عمل: ساختار بخشی شامل توانایی سازمان دادن و تنظیم روند رابطه با مخاطب از ابتدا تا انتهای گفت وگوست.


 

جلسه چهاردهم - تاریخ: 1396/1/31

دانلود فایل صوتی   93 دقیقه مباحث مطرح شده: بیانِ ادامه گام های یک ساختار گفت و گوی موفق.
دلایل عدم موفقیت در مرحله عمل:
1-وجود تعارضات در هدف های تعیین شده
2-نداشتن مهارت لازم در مخاطب
3-مقاومت درونیِ مخاطب
4-لجبازی کردن