رفع تعارض در خانواده - دبستان علوی 1


قسمت اول - تاریخ: 1396/11/5

  54 دقیقه مباحث مطرح شده: حل تعارض از نکات مهم و اثرگذار در تربیت فرزندان است. یکی از عللِ عدم تأثیر اقدامات تربیتیِ مدرسه و خانواده بر فرزندان، وجودِ تعارضات در خانواده است. مهارت هایی در ارتباطاتِ ما با همسر، فرزندان و اقوام وجود دارد که اگر در این مهارت ها موفق باشیم، می توانیم تعارضاتِ در خانواده را به حداقل رسانده و یا آنها را از بین ببریم. مهمترین خلاء در میان ما، نبود مهارت هاست. علیرغم اطلاعات و دانش زیادی که همه ما در برخی حوزه ها داریم، متاسفانه مهارت بکارگیری آنها را در زندگی نداریم.
یک راهکار عملی و زود بازده: یافتن مقصر کمترین و کوچکترین اقدام برای حل تعارض است. به این مفهوم که با عِلم به این که مقصرِ مشکل پیش آمده را شناسایی کردیم، به مدت دو ماه این قصور را به روی همسر خود نیاوریم و او را شرمنده نکنیم. این راهکار یک حرکت به سمت آرامش در زندگی است.
سعی کنیم برای اینکه نظام خانواده به سمت و سوی مثبت برود، به جای این که همواره منتظر تغییر در دیگران باشیم خودمان پیش قدم برای تغییر باشیم.
مهارت 1: شنیدن یکدیگر؛ هر تعارض ریشه ای دارد و برای حل آن بایستی از سطح به عُمق حرکت کرد. معمولا در ارتباط ها اختلالی وجود دارد. یعنی مثلاً از مهارت خوب شنیدن همسر برخوردار نیستیم و سریع واکنش نشان می دهیم. با رعایت سه مورد می توان برخی مشکلات را با خوب گوش کردن یکدیگر مرتفع نمود:
• برقراری حُسن ارتباط به دور از هرگونه طعنه و کنایه
• باز کردن باب گفتگو در زمان های آرام و بدون تنش (به جای تلافی کردن در موقعیت های مشابه)
• برای گفتگوی خود برنامه ریزی داشته باشیم. به عنوان مثال اگر نیاز به اعتمادسازی در طرف مقابل داریم از صحبت هایی که اعتماد او را تخریب می کند پرهیز کنیم.
مهارت 2: اجازه ی صحبت به طرف مقابل دادن – درک متقابل.

 


 


قسمت دوم - تاریخ: 1396/11/5

  57 دقیقه مباحث مطرح شده: مهارت 3: پاسخ های مناسب مورد انتظار؛ واکنش و پاسخ ما تعیین کننده مسیرهای بعدی است.
مهارت 4: لحن های موثردرپاسخ؛
مهارت 5: تصحیح زبان بدن؛ آمار نشان می دهد زبان بدن 80% در انتقال مطلب مؤثر است.
مهارت 6: واکنش مثبت به حضور یکدیگر؛ نشان بدهیم که بود یا نبود همسرمان مهم است و نسبت به حضورشان واکنش مثبت نشان دهیم.
نکته: رابطه ی زوجین یک رابطه ی زنده است. شاخصه ای که آقایان باید در زندگی خود انجام بدهند تا آرامش را در زندگی ایجاد نمایند، تقدیر و سپاسگزاری از همسر خود است و شاخص ای مهم که خانم ها باید رعایت نمایند، مایه ی آرامش او باشند. یکی از راه های موفقیت همسرانه برای خانم ها استقبال و بدرقه شوهرشان است.
مهارت 7: تبدیل کردن منفی ها به مثبت ها؛ شکایت ها را به درخواست، توقعات را به پیشنهاداتِ همدلانه تبدیل کنیم و توصیف ها را جایگزین امر و نهی کنیم.
مهارت 8: پذیرش برخی شرایط
توجهات: گره های درونی ما، اثر مخربی روی روابط و زندگی ما دارد. به منظور برطرف کردن گره های درونی که تا به حال آنها را بروز ندادیم، اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
1- هیجانات قابل ابراز را از غیر قابل ابراز تفکیک کنیم.
2- هیجانات قابل ابراز، نیازمند طراحیِ بستر مناسب برای بیان کردن هستند.
3- دقت شود که هنگام صحبت، فرزندان حضور نداشتند (در حال رفت و آمد هم نباشند)
4- مدت زمان صحبت تعیین شود و در حین صحبت لحاظ شود.
5- هر روز جلسه برگزار نشود (هفته ای یکبار/ دو هفته یکبار).
6- محتوای سخن طراحی شود (بدون اغراق در سخن همراه با پیام های مثبت)