نشانه های مسؤولیت پذیری
 
مخاطبان، پدرانِ مجتمعِ آموزشی فضه

تک جلسه - تاریخ: 1397/9/16

دانلود فایل صوتی   76 دقیقه مباحث مطرح شده: موفقیت در نگاه اشخاص با فرهنگ و تفکرات گوناگون، تعاریف متفاوتی دارد اما مسلماً آنچه در رسیدن به موفقیت نقش اساسی ایفا می کند مسؤولیت پذیری است.
فرد مسؤولیت پذیر انسانی متفکر، با اراده، منعطف، وقت شناس، خوش قول و متخلق به اخلاق نیکو است؛ از آن جا که او یاد گرفته در انتخاب هایش دلائل منطقی داشته باشد لذا برای امور خود ارزش قائل بوده، آنها را با برنامه ریزی، نشاط و پشتکار به انجام می رساند.
به این ترتیب اولا هیچ گاه بار وظائف خود را بر دوش دیگران نینداخته و سایرین را به دلیل بی برنامگی خود ، آزار نمی دهد و ثانیا اگر راه را اشتباه برود مسؤولیت اشتباه خود را پذیرفته و به جای عذرخواهی و جبران، دیگران را مقصر و مورد ظن و تهمت قرار نمی دهد.