اهمیت اوقات فراغت در دوره ی نوجوانی
 
برگزار شده در جمع پدران و مادرانِ موسسه ی حامد