پیشگیری از بیداری زودهنگامِ میل جنسی

مادرانِ دانش آموزانِ دبستان دخترانه ی ولایت مطهر 

جلسه ی سوم - تاریخ: 1398/9/20

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده:  

 


 


جلسه ی چهارم - تاریخ:

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
   دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: