پرخاش های آرام شدنی

مخاطبان، مادران متوسطه ی اول و دوم احسان زمان

پرخاش های آرام شدنی

جلسات چهارگانه ای که در چهاردهمین سال تشکیل جلسات اولیای مؤسسه ی فرهنگی احسان (که اکنون برای خود مجتمعی شده است) تشکیل یافت؛ یعنی سال تحصیلی 89-1388.
آقای دکتر محمدرضا شمس الاحرار تا چند سال بعد از آن نیز مسؤول این جلسات بودند و بسیار پر شور پیگیری می فرمودند؛ البته شاید هنوز هم این مسؤولیت با برکت را داشته باشند! نمی دانم!

این بحث هم از مباحثی بود که در آن سال برگزار شد و ظاهرا مطابق گزارش ایشان استقبال و توجه خوبی هم به آن شده بود.
به هر حال حتما جلسات ضبط شده ولی این که کیفیت و شکل آن چگونه است مطلع نیستم؛ فعلا که جز خاطرات خوب و پاورپوینتی پر محتوا چیزی از آن جلسه ندارم؛ گرچه امیدوارم شنوندگان را مفید افتاده باشد و قدم یا قدم هایی در مسیر آرامش خانواده های شیعه و متدین، و تربیت نیکوتر فرزندان و یاران شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله بوده باشد.