در گذرگاه افکار

مخاطبان: مادران دبستان (علوی 2)

جلسه اول - تاریخ: 1398/10/26

دانلود فایل صوتی
قسمت اول
  48 دقیقه مباحث مطرح شده:  
             
دانلود فایل صوتی
قسمت دوم
   دقیقه مباحث مطرح شده: