مشاوره و تست، در مدارس

برگزارشده در 1388/2/5
حدود یک ساعت و نیم
در جمع مادران سال اول دبیرستان احسان (منطقه 4 شهر تهران)

برخی مطالب مطرح شده در این جلسه:
- هيچ پژوهشی نمی تواند با ضريب اطمينان 100% پيش‌بيني كند كه براي هر يك از افراد يك گروه، چه اتفاقي خواهد افتاد.
- وقتي توانستيم تغييرات را توصيف، تبيين و پيش‌بيني كنيم، گام آخرِ تأثيرگذاری برای تغييرات خواهد بود.
- هدف آن است كه بكوشيم، تغييرات مثبتي را كه به بهتر شدن زندگي‌مان كمك می كند، آغاز كنيم.
- هدف از مطالعه‌ی رشد در گستره‌ی عمر، خودسنجي به منظور  تعالي شخصی و خود افزايی است. (هك هاوزن و كروگر، 1993)
- هر چه بيشتر درباره‌ی رشد انسان، به ويژه رشد كودكان در سنين خردسالي بدانيم، بهتر خواهيم توانست، فرزنداني را كه در خطر مشكلات شناختی يا رفتاری هستند، شناسايي كنيم، تا در سنّي كه هنوز امكان چاره‌انديشي، براي حلّ  مشكل آن‌ها و ايجاد تغيير وجود دارد، به اين كار اقدام كنيم. (اورباك، لرنر، باراسك، تپر و پالتي، 1990)
- برخي از سؤالات مهم در تاريخ مطالعات رشد:
1) چه عواملي بر رشد انسان تأثير مي‌گذارند؟
2) اين عوامل چگونه اثر مي‌كنند؟
3) آيا هيچ كنترلي بر رشد خودمان يا ديگران داريم؟
4) منطقاً مي‌توانيم انتظار اعمال كنترل بر كدام جنبه‌ها را داشته باشيم و اميد كنترل كدام عوامل را نبايد داشت؟
5) آيا ميان جنبه‌هاي مختلف رشد، رابطه‌اي هست؟
6) رشد شناختي چگونه از رشد اجتماعي اثر مي‌پذيرد؟