پدران و تربیت دختران

مخاطبان: پدرانِ دانش آموزان دوره ی راهنمایی - مؤسسه ی فرهنگی هدی


پدران و تربیت دختران

برگزار شده در مدرسه ی راهنمایی هدی
بهمن 1392

جلسه ی خوبی بود؛ پدرانِ خوبی هم در جلسه بودند که البته برخی سوالات چالشی ای داشتند!
تشکیل جلسه ی پدران برای مسؤولین مدارس دخترانه سختی هایی دارد که گاهی دلشوره ها و مشکلات صوتی یا غیر آن، که برایشان پیش می آید آدم هایی مثل حقیر را که جزو افراد عاطفی حساب می آییم (!!) ناراحت می کند!
مثلاً پدری بلند می شود و شروع می کند به انتقادی از مدرسه؛ در حالی که حیای خانم مدیرِ متدین و ملاحظه ی جمع به او اجازه ی پاسخ نمی دهد!
یا بعضی وقت ها سیستم صوتی دچار اختلال می شود؛ اتفاقاً مسؤول این اقدامات هم خانم جوانی است که خیلی هم وارد نیست! حالا می خواهد کار را درست کند! ...
البته در جلسات مادران هم برای گویندگان آقا دردسر هایی دارد که برای آن ها که تجربه کرده اند همراه با خاطراتی جالب و بعضا نه چندان جالب است! خصوصاً زمانی که به عنوان سخنران، در ساعت مدرسه و برای مادران دعوت شده باشید! ...
 
به هر حال از جلسه ی مذکور فایل صوتی ای برایم نمانده ولی چند عکس را که یکی از پدران انداخته اند به عنوان یادگار می آورم. اکنون که این متن را می نویسم پدر آن دختر راهنمایی در سال 1392، پدر خانم شده است و از دامادش تعریف می کند!