مهندسی من
 
تدریسی که محتوای پاورپوینت های آن، بر اساس زحمات آقای دکتر علیرضا مؤذن و با اشراف به چالش های دنیای امروز تنظیم شده بود.
در جمع پدران و مادران دبیرستان هاتف (منطقه ی 12 تهران) ارائه شد.
جلسات خوبی بود که ضبط شد ولی بعد که پیگیری کردم نتوانستم فایل های تصویری یا صوتی آن را از مجموعه فایل های انباشته شده ی بایگانی مدرسه به دست آوردم.
در سال تحصیلی 88-1387 برگزار شد؛ پنج جلسه ی یک ساعته که آماده سازی مطالب و ارائه ی آن حدود 15 ساعت زمان گرفت.