خلقت نوری امیرالمؤمنین علیه السلام

از مجموعه فایل های صوتی «طریق معرفت» - شماره ی 1
18 جلسه سخنرانی آقای دکتر افتخارزاده پیرامون خلقت نوری امیر عالم امیرالمؤمنین علی علیه السلام
 
چند بار شندینش را در دفتر مشاوره و زمان هایی که می خواستم برای ناهارم چیزی دست و پا کنم و کمی خستگی بگیرم تا مراجعه ی بعد، آغاز کردم ولی هر بار به زنگی یا مشکلی متوقف شد.
تا این که بالاخره شنیدم و مجموعه ی این وقتگذاری در تاریخ 1400/6/00 به پایان رسید. الحمد لله رب العالمین.
 
برخی نکات برگرفته از این مجموعه را به اختصار اشاره می نمایم:
1.