روانشناسی بلوغ
در پیش از ظهر روز یکشنبه 95/11/10 مطالعه ی کتاب روانشناسی بلوغ را در مترویِ خط یک تهران تمام کردم. بخشهایی که کتاب به سبک کتابهای دیگرِ هایم گینات، سعی می کند الگوهای گفتاری رایج در میانِ پدران و مادران را تغییر دهد، معمولاً آموزنده و مفید است. چه او این الگوهای گفتگو را با خلاقیت تولید کرده باشد و چه برخاسته از تجربیات او باشد، خواندنی و ستودنی است. روشن است که بخشهایی از آن خصوصاً در بخش مصرف الکل و مواد مخدر در دوره نوجوانی توضیحات و مثالهایی از جنس مشکلاتِ برخی کشورهای غربی دارد و در فصلهایی مثل بخش "زندگی اجتماعی، آزادی و محدودیت" وحتی قسمت های مربوط به فصلِ "در نگاه فرزندان" مباحثی کاملاً متفاوت از فرهنگ ایرانی و اسلامی دارد.
در بخش "مسائل جنسی نوجوانان ها و ارزش های انسانی" نویسنده گفتگوهایی را میان مادرانی طرح می کند که دراین زمینه دیدگاه های متفاوتی دارند که همه ی دیدگاه ها قابل نقد و تحلیل است (1) و نهایتاً هم راهکار و توضیخی پذیرفتی در این بخش ارائه نمی شود.

 

1. بخشی از تحلیل پیرامون این نظرات را می توان در فایلهای صوتی کارگاه "تربیت جنسی فرزندان" شنید.