دانه کوچولوی منتظر

سرشناسه: ذاکرشهرک، مینا ، ١٣۵١
عنوان و نام پدیدآور: دانه کوچولوی منتظر/ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ی‍ن‍ا ذاک‍رش‍ه‍رک‌، ب‍ه‍اره‌ ب‍ه‍داد ؛ تصویرگر نسرین خسروی
مشخصات نشر: تهران : موسسه زیتون، واحد کتاب ، ١٣٨٢
مشخصات ظاهری: ‏ ٢۴ ص : مصور (رنگی)
موضوع: قارچ‌ها -داستان
موضوع: گیاهان - رشد
مطالعه شده در 1397/10/21

از نقاشی جلد تا تقدیم اولیه ی کتاب و حتی محتوای کتاب ذهن را می برد به سمت وجود مقدس امام عصر علیه السلام اما ...
در 4 جای این کتاب 24 صفحه ای سخن از رقص است! گویی اساساً گیاه باید رشد می کرد تا برقصد!!
با به کاربردنِ یک نوبت از واژه ی رقص در باد، فرض می گرفتیم که واژه کم آورده اند و این را هم به تسامح گنجانده اند! اما اکنون ...!

یادم آمد خانمی را که در میهمانی ها، دائم بچه ها را به رقصیدن تشویق می کرد. یک نوبت به ایشان گفتم «این همه تشویق شما به این موضوع امر به منکر است! نهایتاً این بچه ها با فرض و امیدِ داشتنِ تقیدات به احکام شرعی در مرحله ای از زندگی همسرانه ممکن است از این مطلب استفاده کنند، بنا بر این این پیام ها و تشویقهای دائمی آن هم به صورت جمعی و در حضورِ همگان ...!»

چه کنیم از این تربیت های غلط که گاهی به زرورق های محکم توجیهاتِ نا مربوط جلوه های منطقی می نماید! ...