فقیه زمان شناس
 
سرشناسه: حکیمی امیرمهدی
عنوان و نام پدیدآور: فقیه زمان شناس/حکیمی امیرمهدی؛ امیر مهدی حکیمی.
مشخصات نشر: تهران : روزنامه همشهری ، ١٣٨٧
مشخصات ظاهری: ‏ ٣٢ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ سازمان تبلیغات اسلامی
موضوع: مدرس قزوینی هاشم 1339-1270 مجتهدان و علما

جزوه ای پیرامون مرحوم شیخ هاشم قزوینی.
مطالب زیبایی داشت که نمونه ای از آن را ذکر می کنم:

مدتی بود در حوزه ی علمیه ی مشهد، درس خارج اصولی وجود نداشت. طلاب جمع شدند و از استاد درخواست کردند که درس خارج اصول شروع کنند، ایشان پذیرفتند و درس آغاز شد.
چندی نگذشت که آیت الله میلانی به مشهد آمدند و درسِ خارج شروع کردند؛ روزی استاد وارد مدرس شد، بر کرسی تدریس نشست. درس که تمام شد به صراحت گفت: هر کس درس خارج می خواهد به درس آیت الله میلانی برود ...!
شاگردان خود را به درس عالم دیگری فرستاد، نفسانیات و خود خواهی را زیر پا گذاشت و درس تواضع و اخلاص داد! ...
 
از قبرستانی می گذشتم، ناگهان صدایی شنیدم که مرا می خواند.
... گفت: شیخ هاشم زنم از من ناراضی است؛ برو و او را راضی کن، و فرزندانم قرض مرا نمی پردازند؟ برو و به آنها بگو من در این دنیا (عالم برزخ) گرفتارم، قرض مرا بپردازند.
بعد آدرس منزلش را به من گفت، راهی منزل آن میّت شدم، به خانه او که رسیدم، فرزندانش بر سر اینکه قرض های پدر را بدهند یا نه، بحث می کردند. برخی می گفتند: قرض های پدر را بدهیم و برخی دیگر مخالفت می کردند. من آنها را نصیحت کردم و جریان مکاشفه خود را به آنها گفتم. سرانجام با همفکری بچه های مرحوم همسرش را راضی کردیم و فرزندانش قرض های پدر را پرداختند و آن درگذشته نجات یافت.