نشست های فقهی - 1399 و 1400

تا آن جا که بنده متوجه شدم نشست های روزانه ی آیت الله سیدصادق شیرازی در دورانِ محدودیت های کرونایی، به صورت روزانه و با حضور علاقه مندان به مباحث فقهی و کسانی که سوالاتی دارند تشکیل می شود.
شاید برخی دیگر از صاحبان رساله هم چنین نشست هایی داشته باشند ولی یا من ندیدم یا در نشر اخبار آن یا فایل های صوتی آن فعال نیستند.
به هر حال این مجموعه که عمدتاً به سوالات فقهی پرداخته می شود دریچه هایی را از آگاهی نسبت به مطالب علمی حوزوی و سوالات و دغدغه های طلاب و برخی مطالبی که آگاهی زیادی نسبت به آن ندارم، می گشاید.
تاریخ برخی جلساتی را که کامل شنیدم و نکاتی از آن را در این جا ذکر نموده ام.
 
پنجشنبه 1399/11/16
1. دلیل اعتبار یک روایت فقط سند نیست.
2. توضیحاتی پیرامون بحث مهم قمار ... آلات قمار آن است که ...
 
جمعه 1399/11/17
1. معلوم نیست اهل بیت علیهم السلام تعبیر امیرالمؤمنین را نسبت به برخی خلفا بکار برده باشند؛ این گزارشات در حد نقل تاریخیست. برای استناد باید به اسنادش مراجعه نمود.
2. آیات قرآن که اطلاق دارد ممکن است تقیید شود.
3. گاهی یک سخن «غیبت» است اما یا جایز است و یا حتی واجب است.
4. (به نظرم عدم تدریس های عمیق مباحث اعتقادی در حوزه در سوالات طلاب - حتی افراد مسن - کاملا مشهود است).
5. حسینیه را نمی شود مسجد کرد! خودش یک عنوان خاص است و احکام خاص خود را دارد.
6. عروه الوثقی بخشی از فقه است؛ شاید ربع یا خمس فقه است.
7. در باب ضمانات، نسبت عرفی ملاک است.

یک شنبه 1399/11/12
1. عمامه تاج عرب بوده و دیگران عمامه نمی بستند، از این جهت با تأسی به اهل بیت علیهم السلام برای همه مستحب است.
2. قریه در کتب لغت به شهر هم اطلاق می شده است. «قریه» به جایی گفته می شود که عده ای با هم در آن جا زندگی می کنند.
به مجمع خانه ها و نه مجمع خیمه ها، قریه می گویند.
قریه مثل «ماء» می ماند که به کم و زیادش گفته می شود.
3. جزیه معادل زکاتیست که از مسلمان ها گرفته می شود؛ توسط حکومت اسلامی صحیح.

یک شنبه 1399/11/26
1. الفاط معانی فعلیه است.
2. انفال یعنی سهم امام. اگر کسی در انفال تصرف کند یا باید راضی کند امام را یا باید جبران کند.
3. بحث جالبی هم در باره ی امکان اقتدا به فردی که عدالتش محرز نیست شد.

پنج شنبه 1399/12/28
1. بحث جالبی در اثبات اعتبار استفاده از اجماع و عقل و قرآن و سنت برای استنباط احکام شد.
نمونه های از احکام که تنها دلیلش اجماع است که مرحوم شیخ انصاری در یک مجلس و از حافظه ی خود به چهل مورد آن اشاره کرده اند!
2. تسلط حاج آقا به محتوای کتاب های فقهی متقدمین و مباحثی که در آن ها هست در خلال صحبت ها خودنمایی می کند!

یک شنبه 1400/1/8
1. بحث جالبی در موضوع علت تفاوت فتاوا در محدوده ی امکان خواندن نماز تمام در حائر حسینی علیه السلام و معنای روایات در محدوده ی این امکان.
2. اهمیت قابلیت در مفهوم قدرت؛ خدا قدرت مطلقه است ولی بعضی امورات قدرت بهش متعلق نمی شود! یک پهلوان که نمی تواند یک پر را دو متر پرت کند نشانه ی ناتوانی این پهلوان نیست، عدم قابلیت آن پر برای پرت شدن است. (جالب بود!)
3. یک جوانی یک سوال امامتی را با تندی پرسید! ...
4. یک مکلایی می پرسد ذکری بگوئید در توسل من به عترت علیهم السلام تا از اموراتم گره گشایی شود؛ می فرمایند: حدیث کساء ...

چهارشنبه 1400/2/11
1. بحث جالبی در باره ی مبانی احکام؛ ظاهرا برخی از روحانیان هنوز این مبانی برایشان روشن نیست! این دومین نوبت است که در همین مجموعه آیت الله شیرازی پاسخگوی سوالات اینگونه اند!
2. عقل حکم دارد؛ استثنایی نادر از فقهایند که عقل حکم ندارد، فقط درک دارد ولی اکثراً معتقدند عقل حکم دارد.

 
پنجشنبه 1400/2/12
1. بحث جالبی راجع به برخورد دین با بدهکاران در حکومت اسلامی؛ نباید خانه و زندگی اش را بگیرند، اگر ندارد گردن پیشوای مسلمین است که قطعا منظور پیشوای معصوم نیست.
2. هر عامی تخصیص دارد! تنها یک عام است که تخصیص نخورده: أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
3. شیخ انصاری و صاحب جواهر به جای استفاده از کلمه ی علت که لغتی فلسفی شده، از تعبیر سبب استفاده کرده اند!
4. ریشه ی علم رجال خود اهل بیت هستند.

چهارشنبه 1400/2/18
1. بحث مفصل و مفیدی راجع به این که چه کسی را مسافر می نامند!

پنج شنبه 1400/2/16

1. در روایاتی هست که کاری نکنید در مستحبات زده و بی رغبت شوید ولی از سوی دیگر هم فرموده اند (در مقابل سوال پیگیرانه ی یک فرد در فهمیدن شب قدر در زمان اختلاف نظر در آغاز ماه) چه اشکالی دارد چهار شب به احیا و مناجات بپردازید (و خود را به سختی بیندازید).
2. تحلیلی از علت فرمایش جناب شیخ صدوق در بیان اهمیت کسب علم و اولویت آن نسبت به مستحبات در شبهای قدر!
3. بحثی در موضوع ربا مورد بحث قرار گرفت!
4. شیخ صدوق علامه ی روایات است.
5. دِینی که متعلق به عین است مقدم بر دین به ذمه!
6. بحث معونه! ...

یک شنبه 1400/2/19
1. هیچ روایتی در دید متعارف هلال ماه نیست، ولی تسالم فقهاست که باید با چشم متعارف دیده شود و نه حتی دید ویژه ی یک انسان.
2. اشاره به دیدگاه و نظر حدود صد فقیه در موضوع مورد بحث (جایگاه تلسکوپ برای دیدن ماه اول شوال)