1. منتخب آثارِ«سوگواره ها،1» 2. منتخب آثارِ«سوگواره ها،2» 3. مجموعه ی صوتی «فارِس» 4. شهد شیدایی
                 
  5. ستاره ی درخشان 6. غریو اشک، تا ابد ماندگار (فاطمیه) 7. باب الحوائج (حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام) 8. پناه ایران
                 
  9. ماه قدر 10. به رنگ نیلوفر 11. شکوا، شکایتی از پس زمانه 12. قطار قم مشهد (در مدح حضرت رضا و حضرت معصومه سلام الله علیهما)
                 
  13. مکن ای صبح طلوع (2) 14. یگانه امیر 15. حجت ناطق، امام صادق علیه السلام 16. صابره
                 
  17. کاست «حریم» 18. سرشک بهار 19. کاست «مهر نگار» 20.
                 
  21. 22. 23. 24.
                 
  25. 26. 27. 28.
                 
  29. کاست «تا ابد اندوه» 30. بهشت بی نشان (1) 31. بهشت بی نشان (2) 32. طلوع کرامت
                 
  33. نغمه ی انتظار (1) 34. نغمه ی انتظار (7) 35. نغمه ی انتظار (3) 36.
                 
  37. 38. 39. 40.