1. مجله ی نیستان - شماره ی 30 و 31 2. مجله ی زائر - س 5 - ش 6 3. به سوی تمدن جدید 4. ما چگونه ما شدیم
               
6. مجله ی پیام هاجر - شماره 236 7. یالثاراتِ الحسین علیه السلام - شماره 60 8. هفته نامه ی شما – شماره 13
               
9. طب فشاری رشته ای از طب سوزنی 10. حکایت کشف حجاب 11. کنکور جلوه گاه رویاها 12. ویژه نامه ی «انتخابِ اصلح»
               
13. گاهنامه ی جبهه - شماره 18 14. مجله ی حرم – شماره 52 15. شریعتِ مطهر 16. مکتبِ تفکیک
               
17. مجله ی جانباز – شماره ی 102 18. پنجره های تشنه 19. آینده ی یکسان ما 20. گاهنامه ی جبهه  - شماره 11
               
21. جزیره ی خضرا و تحقیقی پیرامون مثلث برمودا 22. آشنایی با علوم اسلامی - ج 1 23. آشنایی با علوم اسلامی - ج 2 24. آشنایی با علوم اسلامی - ج 3
               
25. مجله ی جانباز – شماره ی 88 26. ماهنامه ی ایران فردا – شماره 48 27. نگاهی به مکتب های اقتصادی 28. گاهنامه ی جبهه  - شماره 15
               
29. آشنایی با علوم اسلامی - ج 1 30. آشنایی با علوم اسلامی - ج 2 31. آشنایی با علوم اسلامی - ج 3 32. از قبض معنا تا بسط دنیا
               
33. علل گرایش به مادیگری 34. روز واقعه (فیلم نامه) 35. مجله ی جانباز - شماره 87 36. روزنامه ی شلمچه – شماره 4 و 5
               
37. روزنامه ی شما - شماره ی 3 38. روزنامه ی شلمچه – شماره ی 1 39. روزنامه ی شلمچه – شماره ی 2 40. پیشگیری از سوانح در پزشکی کودکان
               
41. روزنامه ی شلمچه - پیش شماره دوم 42. روزنامه ی شلمچه - پیش شماره اول 43. پاسدار اسلام – شماره ی 184-183 44. یالثارات الحسین علیه السلام – شماره ی 37
               
45. قمارِ عاشقانه 46. ذن در هنر نویسندگی 47. هنر نویسندگی 48. مجله ی آرامش – شماره ی 10
               
49. سروشِ مغالطات 50. مجله ی نسیم – شماره ی 4 51. مجله ی نسیم – شماره ی 1 52. روزنامه ی شلمچه – شماره ی 11
               
53. روزنامه ی خانه – شماره ی 3 54. روزنامه ی خانه – شماره ی 6 55. مجله ی نسیم – شماره ی 2 56. روزنامه ی خانه – شماره ی 7
               
57. روزنامه ی خانه – شماره ی 5 58. ماهنامه ی شاهد – شماره ی 266 59. آهنگ قلبها (از سری داستانهای جنایی) 60. ماهنامه آیات – شماره 7
               
61. نجات مسلمین 62. منش طلبگی 63. منتظری از اوج تا فرود 64. مجله ی سروش - شماره ی 861
               
65. مجله ی روز هفتم – شماره ی 151 66. به سوی حکومت هزار میلیون مسلمان 67. مجموعه مناجاتهای خواجه عبدالله انصاری 68. روزنامه ی شلمچه – شماره ی 21
               
69. پاسدار اسلام – شماره ی 190 70. پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله ی حجاب 71. جوان مسلمان در بریتانیا 72. نهضتهای اسلامی در صد ساله ی اخیر
               
73. 28 اشتباه نویسندگان 74. شبه عرفان، شریک شیطان 75. روز پر اضطراب 76. مجله ی عاشورا - پیش شماره ی اول
               
77. با نوای کاروان 78. مجله ی جانباز – شماره ی 103 79. بی بال پریدن 80-140- مجله ی گل آقا (60 نسخه)
               
141. پرستاری در اسلام 142. یادنامه 15 خرداد 143. لحظه‏ های سبز 144. روزنامه ی شلمچه – شماره ی 16
               
145. بدانیم و برانیم 146. دوبیتی‏ های باباطاهر عریان 147. مجموعه شعر کفاش خراسانی و شاطر عباس 148. آموزش رانندگی
               
149. نامه نیکان برای اولیاء تربیتی 150. کتابخانه آقا نجفی 151. یادمان 152. عقیده
               
153. دلتنگی‏های غروب 154. وصیت نامه (آیت الله مرعشی نجفی) 155. رباعیات خیام نیشابوری 156. مجله ی جانباز – شماره ی 8
               
157. در شناخت حزب قاعدین زمان 158. پاسدار اسلام - شماه ی 189 159. روزنامه ی خانه – شماره ی 23 160. مجله ی عاشورا - شماره ی اول
               
161. مجله ی جانباز – شماره ی 104 162و 163. مجله ی عاشورا - شماره ی دوم و سوم 164. رشد فکری در جامعه اسلامی 165. نکاتی از تاریخ سیاسی اسلام
               
166. عوامل تمدن امت اسلامی 167. استراتژی انقلاب از نظر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 168. در انتظار امام 169. فرمین، موش‌ کتاب‌خوان
               
170. سرچشمه های نواندیشی دینی، درآمدی بر تاریخ کلام جدید 171. مجله ی نسیم – شماره ی 7 172. روزنامه ی خانه – شماره ی 66 173. چرا عقب مانده ایم؟
               
174. آسیب شناسی دین پژوهی معاصر 175. پیرامون جامعه شناسی 176. الهی نامه 177. امدادهای غیبی
               
178. یادهای سبز 179. واقع نگری (روسلینگ) 180 و 181. یالثارات الحسین علیه السلام – شماره ی 58 و 59 182 تا 184. ماهنامه ی فکه – شماره ی 1 و 2 و 3
               
185 و 186. گاهنامه جبهه – شماره 14 و 21 187 و 188. گاهنامه ی جبهه – شماره ی 31 و 32 189 و 190. فکه – شماره ی 4 و 5 191 تا 193. دو کتاب و یک جزوه در «منطق و فلسفه»
               
194 تا 202. 7 کتاب و دو جزوه در «موضوع ادبیات» 203. ذوق لطیف ایرانی (دفتر اول) 204. ذوق لطیف ایرانی (دفتر دوم) 205. نوگرایی دینی
               
206. دنیا بازیچه ی یهود 207. آسیب شناسی دینی (نشر هماهنگ) 208. فمنسیم؛ تاریخچه، نظریات، گرایش ها، نقد 209.
               
210.