1. تاریخ اسلام - سال 11 هجری قمری 2. حقیقت مظلوم 3. نشست‌ نقد و بررسی کتاب
«عاشورا: ریشه‌ها، انگیزه‌ها، رویدادها و پیامدها»
4. نقد و بررسی کتاب
«مصباح الهدی و سفینة النجاة»
                 
  5. تاریخ اسلام - سال 12 هجری قمری 6. نشست‌ نقد و بررسی کتاب «ناگفته‌هایی از حقایق عاشورا» 7. نوا نمایش «فتنه ی فراگیر» 8. کتاب صوتی «قصه ی کربلا»
                 
  9. تاریخ اسلام - سال 13 هجری قمری 10. تاریخچه‌ای از جریان روشنفکری و توطئه دشمنان تشیع (مرحوم فقیه ایمانی) 11. سخنرانی های مرحوم شیخ احمد کافی 12. نمایش «الک»
                 
  13. تاریخ اسلام - سال 14 هجری قمری   15. 16.
                 
  17. تاریخ اسلام - سال 15 هجری قمری 18. 19. 20.
                 
  21. 22. 23. 24.
                 
  25. تاریخ اسلام - سال 17 هجری قمری 26. 27. 28.
                 
  29. 30.