لانه ی گنجشک کوچولو

نویسنده: محمدرضا یوسفی
تصویرگر: نیلوفر میرمحمدی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
در 20 صفحه
مطالعه شده در 1376/8/9

داستان یک بچه گنجشک است که راه خانه را با بازی گوشی گم می کند اما با ماجرای ساده و جالبی در حالی که او و انسان و اسب هر کدام برداشتی از جیک جیک و صحبت و شیهه ی یکدیگر داشته اند به خانه اش می رسد ...!

داستان بسیار جالب، متن آن خوب و نقاشی آن هم گیرا است.
این کتاب را از مدرسه ی پیام هدایت به امانت گرفتم و خواندم.