قصه هایی برای 6 ساله ها

به قلم جمعی از نویسندگان
ترجمه ی لاله جعفری
انتشارات قدیانی
چاپ پنجم - 1394
160 صفحه
پایان مطالعه در 1397/8/7

حقیقت آن است که وقتی کتابهایی اینگونه را می خوانم، دلم می سوزد از فرهنگِ غنی و باورهای عمیقی که نتوانسته ایم به چنین زبانهای کودکانه یا نوجوانانه تبدیل به کتاب کنیم و بعد این کتابها را تبدیل به اندیشه های پویا و عمل های استوار!
این کتاب هم سر تا پا تخیلی و همراه با القای فرهنگی متفاوت اما با هنر مندی مترجم محترم جذاب و برای اهل کتاب خواندنی!
کاش می شد، مادرانِ آسوده و کم دغدغه ای که به لطف خدای متعال، شوهرانی همراه و هم هدف دارند از فرصتهای بسیاری که در اختیار دارند بهره ببرند و بنویسند!
شاید آنها که هنوز مادر نشده اند فرصتی بیشتر دارند و شاید آنها که هنوز ازدواج نکرده اند فرصتی بیشتر!
بنویسید! بکوشید!
و از فرصتهای طلایی عمر برای تولید مکتوبات مؤثر و هدفمند استفاده کنید!
منِ کمترین هم تاجایی که بتوانم برای ویراستاری و انتشار کتابهایتان کمک می کنم و تجربه ی آنچه خوانده ام را بی هیچ انتظاری در اختیارتان می گذارم. بنویسید برای احیای شعائر علوی و فاطمی! بنویسید برای تربیت فرزندانی مهدوی! بنویسید ... هدف مند و با انگیزه!