پدربزرگ و من

نویسنده هلن بوکلی
مترجم حسین سیدی
تصویرگرد: جین اُرمرد
انتشارات مدرسه
چاپ اول پاییز 78
در 24 صفحه
مطالعه شده در 1379/1/31

داستان به زبان کودکی است که می گوید من در هنگام بودن با پدربزرگم آرامش دارم و همه چیز را با آرامش می بینم و با صبر، اما همه عجله دارند! حتی پدر، مادر، و ...
متن بسیار زیبایی است و در آخر آمده اگر دیگران نگویند عجله کن!

این کتاب را برای بچه های پیش دبستانی و دبستانی و البته پدران و مادرانشان مناسب می دانم! خواندنی و با نمک است!