تخم مرغها
از مجموعه با هم بسازیم

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
طرح و اجرا حمید توایلی
چاپ اول 1376
در 32 صفحه
بررسی شده در 1379/2/12

بسیار جالب است! با استفاده از مقوا و تخم مرغ کار دستی های بسیار زیبایی ساخته که هم دبستانی ها و هم بچه های راهنمایی می توانند به تناسب توان و علاقه شان از این کتاب استفاده کنند.
البته یکی از مهمترین زمینه های لازم در این «لذتِ ساختن» وجود مادرانی است که مادری را گرامی بدارند!

مادران! یادتان باشد منِ کمترین برایتان نوشتم! آن ورِ آب (!!) نگوئید خدا یا ما نمی دانستیم! فکر می کردیم مادری کردن فقط اجبار کردن شوهر به بردن بچه ها به سفر های خارجی و اقامت در هتل هایی بود که «لَم کده» داشته باشد! نگوئید، خدایا، ما روز های متعددی قهر کردیم و آبروی شوهرمان را بردیم برای آنکه مجبور شود ما و بچه هایمان را سوار ماشینی کند که لااقل در حدّ ماشینِ شوهر خواهرم باشد!

این را در ذیل کتاب تخم مرغها هم نوشتم! نه یک کتابِ ظاهراً فاخر! ...
تا بنشینیم و بچه هایمان را بدون کمکِ خدمت کار و نگهدارِ فرزند بزرگ کنیم! قطره قطره محبت به کامش بریزیم تا بتواند در بزرگسالی بی چشم داشت محبت کند! شوهر و همسرش را دوست بدارد و بچه هایش را بی توقع سرپرستی کند!
هنوز صدای آن زن در گوشم هست که در مقابل ظرفهای غذایی که در مقابل نوه هایش می گذاشت می گفت: یادتان باشد وقتی بزرگ شدید و گواهی نامه گرفتید، وقتی به شما زنگ زدم بیایید و مرا ببرید مهمانی و خرید! ...