هدیه طاووس کوچک

بر اساس یک افسانه چینی
اثر: جری دفمن
ترجمه: سید حبیب الله لزگی
انتشارات سروش. (وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
چاپ اول: 1370 . در 15000 نسخه
در 32 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب» و «ج»
مطالعه شده در تاریخ  1376/11/14

داستانِ ایثار یک طاووس کوچک و مهروزی اوست که همین مهرورزی‏ ها و خیرهایی که به دیگران می‏ رساند باعث عزت او در میان همه ی طاووس‏ها و جاودانه ماندن نام او می‏ شود؛ حیف که تصاویرش مناسب نیست!