سایه بانی در کویر

دکتر نادر فضلی
تصویر از: م. ر.ن
موسسه بناء
چاپ اول: 1376
منتشر شده برای گروه سنّیِ «د»
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/28

داستانی است از زندگانی امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بی بی زهرا سلام الله علیها در باب آمدن مائده آسمانی بر آنها.
گرچه داستان خود کتابچه ی وزینی است اما در ابتدای داستان خیلی بد از وضعِ ناداری اهل بیت علیهم السلام گفته که کمی احساس بد به خواننده دست می ‏دهد!