مثل یک پروانه

یادواره بین المللی میلاد کوثر، آبان 76
پدیدآورندگان: محمد مکتبی، عصمت گیویان، فریبا ابتهاج، مهدی خالقی، محمد باقر شمسی پور
ناشر: سازمان تحقیقات خودکفایی بسیج مشارکت شرکت ایران خودرو و معاونت تبلیغات و انتشارات نیروی مقاومت بسیج
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/29
در 31 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ب»

ظاهراً خواسته ویژه نامه ای از زندگی بی بی زهرا سلام الله علیها انتشار داده باشد. اما مطالبِ بعضاً نادرست و بعضاً نامناسب آن، کل مجله را ضایع نموده است! اصلاً خوب نیست.