تا مدرسه راهی نیست

نویسنده: علی اکبر ایراندوست
تصویرگر: نسرین خسروی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
چاپ سوم: 1376
در 20 صفحه
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف» و «ب»
مطالعه شده در تاریخ 1377/4/24

داستان دختر بچه ای است که برای رفتن به مدرسه لحظه شماری می ‏کند و سرانجام با یک وضع مبهمی به آرزویش می‏ رسد.
هم داستان و هم تصاویر آن شکل مبهمی دارد. خیلی قابل استفاده نیست.