حکایت آن سر

نویسنده: سید مهدی شجاعی
تصویرگر: علیرضا خالقدادی
واحد کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت
چاپ چهارم: 1376
منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج» و «د»
در 24 صفحه
مطالعه شده در تاریخ 1377/2/27

داستان پیرامون مسابقه ای است که امام حسن و امام حسین علیه السلام در کودکی بر سر قدرت می‏ دهند (!!!) و ماجرای گردن بند بی بی زهرا سلام الله علیها.
اما کتاب را از سر مطهرِ امام حسین علیه السلام و کاخ یزید آغاز کرده؛
در صحت ماجرای آن مسابقه تردید دارم و کتاب را مناسب نمی دانم؛ برخی تصاویر به متن داستان نمی خورد.