نیم وجبی
بر اساس یک افسانه قدیمی

منتشر شده برای گروه سنّیِ «ج»
مطالعه شده در تاریخ 1378/5/26
ترجمه: سبا بابایی
کتاب های بنفشه (واحد کودکان و نوجوانان موسسه انتشارات قدیانی)
چاپ اول: 1376
در 16 صفحه

خانواده ای آرزوی بچه دارند. بچه ای کوچک به آنها هدیه می شود. او برای درس خواندن می رود به شهر. با دختر حاکم همراه می شود.
دختر حاکم را از شر دیوها نجات می دهد. بزرگ می ‏شود و با دختر حاکم ازدواج می کند و ...
داستان اصلا به درد بچه ها نمی خورد، اما قشنگ است!