می می نی، چه دوست نازنینی
از مجموعه ی «ترانه های می می نی و مامانی»

سرشناسه: کشاورز، ناصر ، ١٣۴١
عنوان و نام پدیدآور: می‌می‌نی چه دوست نازنینی/سروده ناصر کشاورز؛طراح‌ گ‍راف‍ی‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ی‍ل‍چ‍ی‍ان‌.
مشخصات نشر: تهران : افق، کتابهای فندق ، ١٣٨١ .
مشخصات ظاهری: ‏ [٢١] ص : مصور (رنگی)
فروست: ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ م‍ی‌م‍ی‌ن‍ی‌ و م‍ام‍ان‍ی‌؛. کمک به‌حل‌مشکلات‌ رفتاری کودک
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ بیست و پنجم: 1391
یادداشت های کلی: ‏ این کتاب بر اساس کتاب Bubbles find a red ball تهیه و تنظیم شده است
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: الف، ب
موضوع: شعر کودکان
مطالعه شده در 1400/3/11

قشنگ و روان بود! سیدمجتبی هم خیلی دوست داشت.