خواهر کوچولوی فرانکلین

سرشناسه: بورژوا، پولت
عنوان و نام پدیدآور: خواهر کوچولوی فرانکلین/نویسنده پالت بورژوا؛تصویرگر برندا کلارک، شلی ساوترن, مترجم شهره هاشمی, ویراستار فاطمه امیری.
مشخصات نشر: تهران : پیک دبیران ، ١٣٨٧ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٨ ص : مصور (رنگی)
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ عنوان اصلی: Franklin's baby sister
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ دوم: پیک دبیران، 1390 ‏ چاپ سوم: پیک دبیران، 1391 ‏ چاپ چهارم: پیک دبیران، 1393 ‏ چاپ پنجم: پیک دبیران، 1394 ‏ چاپ ششم: آبادیران، 1396
یادداشت نشر، پخش: ‏ ناشر کتاب حاضر، قبل از تاریخ 1393/11/30 پیک دبیران بوده که از تاریخ 1393/11/30 به آبادیران تغییر نام داده است
یادداشت خلاصه یا چکیده: کتاب حاضر، که از مجموعه داستان های "فرانکلین" که برای مخاطبان گروه سنی "الف"، "ب" و "ج" ترجمه شده و به صورت مصور و رنگی به چاپ رسیده است. "فرانکلین" ـ بچه لاک پ... ادامه...
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: الف، ب، ج
موضوع: داستان های تخیلی
موضوع: داستان های حیوانات
شناسه افزوده: تصویر‌گر کلارک برندا، تصویر‌گر سادرن شلی، مترجم هاشمی شهره، ویراستار امیری فاطمه
شماره رکورد: ٣۶۴٣٩٣٧
نوع ماده: کتاب