نمکی و خاله پاکوتاه

از سری داستانهای نمکی - شماره 2
اثر: مرضیه موردگر
چاپ اول. پاییز 75
در 12 صفحه
انتشارات سمور
مطالعه شده در 1376/8/16

داستان پسری که به اشتباه برای گرم کردن تخم مرغها آتشی به کاه می زند و ... بعد از نجاتش قول می دهد که قبل از هر کار فکر کند!
داستان ساده و خوبی برای گروه سنی الف و ب است.

تنها مشکل داستان شکل صورت مادر نمکی است که این مشکل در بسیاری کتابها هست.
در واقع به نظر می رسد باید الگوی مناسب در تصاویر و دوران کودکی و در همین کتابهای ساده و دم دستی نیز خود را نمایان سازد، حتی اگر تمام جامعه مسیری دیگر را پیمود!
این ایراد به این معنا نیست که این کتابها کلاً از دسترس بچه ها خارج شود. این مطلب البته در باره ی محتوای برخی بازی های رایانه ای و رمانها جدی تر است ولی توجه به این مطلب هم در استفاده از کتابها مناسب است.

امیدوارم لذت کتاب خواندن برای فرزندانتان را بسیار تجربه کنید!
خصوصاً وقتی با خواندن هر صفحه اش می گوید: عکسش را ببینم! ...