سرود سحر

سروده: ده بزرگی
نقاشی: پیروز حکیم زاده
انتشارات پیام آزادی
چاپ اول: 1368. چاپ چهارم-1374 (10.000 نسخه)
منتشر شده برای گروه سنّیِ «الف»
در 16 صفحه
مطالعه شده در 1376/7/23

اشعار مذهبی و انقلابی دارد.
بعضی اشعار در قسمتهایی وزن مناسب ندارد و دارای سَکت است، بعضی اشعارش هم مفید نیست!
برای استفاده در زمینه های میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب، نماز و یاد خدا شعر های قابل استفاده دارد.