شناخت صحیح معارف

مجموعه ی 16 جلسه از جلسات اعتقادی آیت الله سیدجعفر سیدان که در سال ۹۵ و ۹۶ شمسی، در مشهدمقدس برگزار شده است.
این مجموعه را به لطف خدای متعال در دی ماه 1402 شنیدم.
نکاتی از این مجموعه:

1. در جلسه ی 16 بیان شد: 

وحی علم محیط بی خطاست. ]
روش تعقل در وحی
سنخیت یعنی اشتراک در حقیقت
ملاصدرا نهایت از سنخیت به به عینیت می رسد!
وحی می گوید بینونت بین خالق و مخلوق است.
علت طبیعی و تفاوت ان با علت ارادی توضیخ داده شد که در این علت، لازم اسب معطی مالک باشد نه ان که هم سنخ باشند.