1. پرواز روح 2. خاطراتی از آیینه ی اخلاق 3. جرعه های جانبخش 4. کینیاز دالگورکی
                 
  5. نسیم بهشت 6. فیلسوف شرق 7. حقیقت شرق 8. شهاب شریعت
                 
  5. دور دنیا با 80 تومان 10. سیاح وادی معرفت 11. احیاگر حوزه ی خراسان 12. فیض گل
                 
  13. رسول ترک 14. سفرها و خاطره ها 15. سید بن طاووس 16. بر ستیغ نور
                 
  17. دست های ناپیدا 18. خاطرات شصت سال خدمتگزاری 19. استاد عشق 20. آفتابِ کویر
                 
  21. عبور از بحران 22. پس از بحران 23. سلمانِ اهل بیت 24. دفتر خاطرات فضّه
                 
  25. دفتر خاطرات قنبر 26. حاج ملا آقا جان زنجانی 27. دکتر شریعتی در آئینه ی خاطرات 28. داستانهای عبرت انگیز از بد عاقبتان عالم
                 
  29. خاطرات و حکایتها - جلد اول 30. خاطرات و حکایتها - جلد دوم 31. خاطرات و حکایتها - جلد سوم 32. خاطرات و حکایتها - جلد چهارم
                 
  33. حاج آقا مجتبی 34. از چشم فرزند 35. خاطرات سیاسی و تاریخی مستر همسفر در کشورهای اسلامی 36. از تو آموختیم
                 
  37. کیمیای محبت 38. مجله ی پند نامه – شماره ی 7 39. از بلندای عرفان 40. در امتدادِ فقاهت
                 
  41. دکتر علی شریعتی (به قلم ناصرِ نادری) 42. طلایه دارِ آفتاب 43. علامه ی امینی، جرعه نوش غدیر 44. حدیث آرزومندی
                 
  45. نوای عهد دلبندی 46. کیمیای ناشناخته 47. فضیلت های فراموش شده 48. علامه ی علوی
                 
  49. فقیه زمان شناس 50. سرزمینِ کرامت 51. آشنایی با داروین 52. عرشیانِ بی نشان
                 
  53. میرحامد حسین، پاسدار ولایت 54. صد و بیست حدیث 55. چشمه ی روشن 56. یادها و یادگارها (خاطراتی از مرحوم علامه طباطبایی)
                 
  57. اینجا کاظمین است - جلد سوم 58. لمعاتی از شیخ شهید (استاد مطهری) 59. یادبود استاد روزبه (دانشگاه نورالثقلین) 60. زندگی نامه ی آیت الله سیدمحمد شیرازی
                 
  61. شهید انقلاب اسلامی عراق 62. خسی در میقات 63. شب اما آفتاب 64. آفتاب خوبان
                 
  65. رمز موفقیت علامه طباطبایی 66. رمز موفقیت استاد مطهری 67. آقا شیخ مرتضای زاهد 68. درس هایی از زندگانی زنان نامدار
                 
  69. از قبیله ی خوبان 70. 71. 72.
                 
  73 تا 76. چهار جلد در «تاریخ ایران» 77.